Badania - przepisy prawne
 
 
 

Wszystkie linki służące do pobrania wybranych informacji zostały "wklejone" ze strony TDT (Transportowego Dozoru Technicznego). 

Wszystkie dokumenty zostały przygotowane w formacie doc lub pdf (wersjia 5.0 lub wyższa), do ich odczytania niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader
 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach:


http://www.tdt.pl/start.php?id=stacje_kontroli_pojazdow&sub=akty_prawne&dz_u=2009


2. Prawo o ruchu drogowym z  2005 r. (tekst jednolity):


http://www.tdt.pl/start.php?id=stacje_kontroli_pojazdow&sub=akty_prawne&dz_u=2005
.


3. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 września 2006, zmieniające rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi:


http://www.tdt.pl/start.php?id=stacje_kontroli_pojazdow&sub=akty_prawne&dz_u=2006.164.1161


4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 roku, w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Poz. 996:


http://www.patronat.pl/Akty_prawne/Pliki_PDF/2012/Dz.U.2012-000_0996.pdf

  
 


 
 
 
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych
oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
49-300 Brzeg, ul. W. Sikorskiego 5
tel. +48 77 4445750, fax: +48 77 4240273
e-mail: info@radjax.pl